Ankieta zadowolenia Pacjenta
24 lata
doświadczenia
Usuwanie zaćmy
w jeden dzień!
Chirurgia
jednego dnia

Iniekcje doszklistkowe

Zabieg trwa ok 10 min. zwykle jest prawie całkowicie bezbolesny. Odbywa się w znieczuleniu kropelkowym. Po około 2-3 godzinnym pobycie na oddziale Pacjent wraca do domu.

Więcej informacji
510 312 000
56 46 111 22

10 min

Czas trwania zabiegu

Finansowanie

NFZ, prywatnie, raty

Około 2-3 godziny

Całkowity czas pobytu na oddziale

Wskazania do zabiegu:

  • leczenie wysiękowej postaci AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem)
  • retinopatia cukrzycowa
  • obrzęk plamki w chorobach naczyniowych siatkówki

Podawane leki:

  • Eylea( Aflibercept)
  • Lucentis (Ranibizumab)
  • Avastin (Bewacyzumab)

Jak wygląda zabieg?

Zabieg wykonywany jest na sali zabiegowej w znieczuleniu miejscowym (kroplowym). Zwykle jest to zabieg prawie całkowicie bezbolesny.

Po podaniu leku do wnętrza gałki ocznej może wystąpić przejściowy wzrost ciśnienia śródgałkowego, podrażnienie oka, zaczerwienie pod postacią wylewu podspojówkowego, który samoistnie ulega wchłonięciu po kilku dniach.

Jak podczas każdego zabiegu inwazyjnego możliwe są poważne powikłania: jak zakażenie wnętrza gałki ocznej, uszkodzenie soczewki, odwarstwienie siatkówki, wylew krwi do ciała szklistego.

Ciężkie powikłania występują bardzo rzadko, grożą jednak nawet całkowitą utratą wzroku. Zdarzają się one pomimo zachowanych procedur i prawidłowego podania.

Cennik iniekcji

przy finansowaniu prywatnym