fbpx
24 lata
doświadczenia
Usuwanie zaćmy
w jeden dzień!
Chirurgia
jednego dnia

Jaskra

W naszych poradniach prowadzimy pełną diagnostykę i leczenie jaskry.

Więcej informacji
+48 56 46 111 22

Finansowanie

NFZ, prywatnie, raty

Jaskra to przewlekła i postępująca choroba prowadząca do uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Nieleczona prowadzi do postępującego ograniczenia pola widzenia aż do całkowitej ślepoty.

Liczba chorych na jaskrę dynamicznie wzrasta, duży odsetek chorych z powodu jaskry traci wzrok.

Około 60% przypadków jaskry jest wykrywane przypadkowo, podczas rutynowej kontroli u okulisty, dlatego tak ważne są regularne kontrole okulistyczne i wykonywanie badań kontrolnych

Diagnostyka i kontrola choroby

  • badanie ciśnienia śródgałkowego- tonometria air-puff/ tonometr Pascala
  • pachymatria – pomiar grubości rogówki pozwala zależnie od wartości skorygować poziom ciśnienia śródgałkowego
  • pole widzenia ( perymetria statyczna)-  pozwala określić w formie dokładnej mapy centralne i obwodowe pole widzenia każdego oka. tzw złoty standard w diagnostyce jaskry
  • HRT- skaningowej oftalmoskopii laserowej, pozwalająca na precyzyjną ocenę tarczy nerwu wzrokowego
  • analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych

Leczenie

Irydotomia

Leczenie jaskry zamkniętego kąta

Trabekuloplastyka

Leczenie jaskry otwartego kąta

Cennik

przy finansowaniu prywatnym
Badanie SOCT (1 oko)
70 zł
Badanie HRT (1 oko)
35 zł
Badanie pola widzenia - Perymetria (1 oko)
35 zł
Pachymetria (1oko)
25 zł
Badanie ciśnienia śródgałkowego - CWG
20 zł
Irydotomia laserowa (1 oko)
420 zł
Trabekuloplastyka laserowa (1 oko)
450 zł